(1943, İngiltere)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

TÜR

KİTAP ADI (ÖZGÜN)

ÖZGÜN DİLDE İLK YAYIN

KİTAP ADI (TÜRKÇE)

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

YAYIN YILI

SAYFA

yazınbilim

shakespeare and society

1966

william shakespeare

a. cüneyt yalaz

ketebe

2022

144

yazınbilim

shakespeare and society

1966

william shakespeare

a. cüneyt yalaz

boğaziçi üniv.

2015

124

felsefe

exiles and emigres: Studies in modern literature

1970

 

 

 

 

 

felsefe

the body as language: outlien of a new left theology

1970

 

 

 

 

 

yazınbilim

myths of power: a marxist study of the Bronte's

1975

güç mitleri: bronte kızkardeşlere marksist bir bakış

alev k. bulut

can

2017

184

deneme

critisism and ideology

1976

edebiyat eleştirisi üzerine

handan gönenç

eleştiri

0

119

yazınbilim

critisism and ideology

1976

eleştiri ve ideoloji

savaş ve kılıç

iletişim

2015

216

estetik

marxism and literary critisism

1976

marksizm ve edebiyat eleştirisi

utku özmakas

iletişim

2019

99

deneme

walter benjamin, or towards o revulotionary critisism

1981

walter benjamin ya da bir devrimci eleştiriye doğru

ferit burak aydar

sel

2020

231

deneme

walter benjamin, or towards o revulotionary critisism

1981

walter benjamin ya da devrimci eleştiriye doğru

ferit burak aydar

agora

2013

304

felsefe

the rape of Clarissa: writing, sexuality, and class struggle in samuel richardson

1982

 

 

 

 

 

yazınbilim

literary theory: an introduction

1983

edebiyat kuramı

tuncay birkan

ayrıntı

2017

272

estetik

the function of critisism

1984

 

 

 

 

 

estetik

saints and scholars

1987

azizler ve alimler

osman akınhay

sel

2019

156

estetik

saints and scholars

1987

azizler ve alimler

osman akınhay

agora

2003

174

estetik

saints and scholars

1987

azizler ve alimler

osman akınhay

ayrıntı

1992

144

yazınbilim

raymond williams: critical perspectives Ed.

1989

 

 

 

 

 

yazınbilim

the significance of theory

1989

 

 

 

 

 

roman

the ideology of the aesthetic

1990

estetiğin ideolojisi

h.hünler/e.kılıç/b.gözkan

doruk

2010

536

felsefe

the ideology of the aesthetic

1990

estetiğin görevi

ismail serin

ARK Bilim ve Sanat

1998

116

felsefe

nationalism, colonialism, and literature

1990

milliyetçilik sömürgecilik ve yazın (Der.)

şen süer kaya

kabalcı

1993

92

yazınbilim

saint Oscar (a play about Oscar Wilde)

1990

 

 

 

 

 

yazınbilim

wittgenstein: the terry eagleton script, the derek jarman film

1993

 

 

 

 

 

yazınbilim

the illusion of postmodernism

1996

postmodernizmin yanılsamaları

mehmet küçük

ayrıntı

2020

352

yazınbilim

literary theory

1996

edebiyat kuramı

tuncay birkan

ayrıntı

2022

288

deneme

heatchliff and the great hunger

1996

 

 

 

 

 

yaşamöyküsü

marx

1997

 

 

 

 

 

estetik

crazy john and the Bishop and other essays on Irish culture

1998

 

 

 

 

 

yazınbilim

the idea of culture

2000

kültür yorumları

özge çelik

ayrıntı

2022

176

yazınbilim

the truth about the Irish

2001

 

 

 

 

 

felsefe

sweet violence: the idea of the tragic

2002

tatlı şiddet: trajik kavramı

kutlu tunca

ayrıntı

2021

432

yazınbilim

the gatekeeper: a memoir

2002

kapı bekçisi

g. ezber/r. kahraman

bilge kültür sanat

2002

179

yazınbilim

after theory

2003

kuramdan sonra

uygar abacı

literatür

2006

232

yazınbilim

figures of dissent: revviewing Fish, Spivak, Zizek and others

2003

aykırı simalar

ayşe şirin okyayuz

epos

2006

249

yazınbilim

the english novel: an introduction

2005

ingiliz romanı

barış özkul

sözcükler

2012

430

yazınbilim

holy terror

2005

 

 

 

 

 

felsefe

how to read of poem

2007

şiir nasıl okunur?

kaya genç

ayrıntı

2020

256

felsefe

how to read of poem

2007

şiir nasıl okunur?

kaya genç

agora

2011

288

yazınbilim

the meaning of life

2007

hayatın anlamı

ayrıntı

ayrıntı

2017

144

yazınbilim

ideology: an introduction

2007

ideoloji

muttalip özcan

ayrıntı

2015

326

felsefe

trouble with strangers: a study of ethics

2008

 

 

 

 

 

felsefe

Reason, Faith, and Revolution: Reflections on the God Debate

2009

akıl, inanç ve devrim: tanrı tartışması üzerine düşünceler

 akın emre ilgir

 tellekt

2021

152

yazınbilim

task of the critic: terry eagleton in dialogue

2009

eleştirmenin görevi. Eagleton ile söyleşi

ümran özbalcı

iletişim

2019

352

deneme

on evil

2010

kötülük üzerine bir deneme

şenol bezci

iletişim

2020

143

politika

why Marx was right?

2011

marx neden haklıydı?

oya köymen

yordam

2018

272

yazınbilim

the event of literature

2012

edebiyat olayı

başak yüce

sel

2017

256

 

Across the Pond: An Englishman's View of America

2013

 

 

 

 

 

deneme

how to read of poem

2013

edebiyat nasıl okunur?

elif ersavcı

iletişim

2021

220

felsefe

culture and the death of god

2014

tanrının ölümü ve kültür

selin dingiloğlu

yordam

2022

272

deneme

hope without Optimism

2015

iyimser olmayan umut

emine ayhan

ayrıntı

2017

192

felsefe

culture

2016

kültür

berrak göçer

can

2019

152

felsefe

materialism

2017

materyalizm

serkan gündüz

tellekt

2021

136

deneme

radical sacrifice

2018

radikal kurban

aslı önal

ayrıntı

2019

224

deneme

humour

2019

mizah

melih pekdemir

ayrıntı

2022

160

felsefe

tragedy

2020

trajedi

cem alpan

tellekt

2021

192

yazınbilim

Critical Revolutionaries: Five Critics Who Changed the Way We Read

2022

eleştirel devrimciler: okuma biçimimizi değiştiren beş eleştirmen

 

 

 

 

felsefe

"Ludwig Wittgenstein's war on philosophy"

2022

ludwig wittgenstein’ın felsefedeki savaşımı