(1935, ABD)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

TÜR

KİTAP ADI (ÖZGÜN)

İLK YAYIN YILI

KİTAP ADI (TÜRKÇE)

YAYIN YILI

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

SAYFA

kitap

Explanation in Geography

1969

Coğrafyada Açıklama

 

 

 

 

kitap

Social Justice and the City

1973

Sosyal Adalet ve Şehir

2019

Mehmet Moralı

Metis

296

kitap

The Limits to Capital

1982

Sermayenin Sınırları

2022

Utku Balaban

Nika

594

kitap

The Limits to Capital

1982

Sermayenin Sınırları

2015

Utku Balaban

Yazılama

696

kitap

The Limits to Capital

1982

Sermayenin Sınırları

2012

Utku Balaban

Tan

552

kitap

The Urbanization of Capital

1985

Sermayenin Kentleşmesi

 

 

 

 

kitap

Consciousness and the Urban Experience

1985

Bilinç ve Kentsel Deneyim

 

 

 

 

kitap

The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change

1989

Postmodernliğin Durumu

2019

Sungur Savran

Metis

416

kitap

The Urban Experience

1989

Kent Deneyimi

2022

Esin Soğancılar

Sel

396

kitap

Teresa Hayter, David Harvey (eds.) (1994) The Factory and the City: The Story of the Cowley Automobile Workers in Oxford

1994

Teresa Hayter, David Harvey (ed.) (1994) Fabrika ve Şehir: Oxford'daki Cowley Otomobil İşçilerinin Öyküsü

 

 

 

 

kitap

Justice, Nature and the Geography of Difference

1996

Adalet, Doğa ve Farkın Coğrafyası

 

 

 

 

kitap

Megacities Lecture 4: Possible Urban Worlds

2000

Megakentler Ders 4: Olası Kentsel Dünyalar

 

 

 

 

kitap

Spaces of Hope

2000

Umut Mekânları

2020

Zeynep Gambetti

Metis

368

kitap

Spaces of Capital: Towards a Critical Geography

2001

Sermayenin Mekanları: Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru

2015

Deniz Koç, vd.

Metis

517

kitap

Spaces of Capital: Towards a Critical Geography

2001

Sermayenin Mekanları: Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru

2022

Deniz Koç, vd.

Sel

517

kitap

The New Imperialism

2003

Yeni Emperyalizm

2019

A. Nüvit Bingöl

Sel

191

kitap

The New Imperialism

2003

Yeni Emperyalizm

2008

Hür Güldü

Everest

194

kitap

Paris, Capital of Modernity

2003

Paris, Modernitenin Başkenti

2019

Berna Kılınçer

Sel

480

kitap

A Brief History of Neoliberalism

2005

Neoliberalizmin Kısa Tarihi

2015

Aylin Onacak

Sel

256

kitap

Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development

2006

Küresel Kapitalizmin Alanları: Eşitsiz Coğrafi Gelişme Teorisine Doğru

 

 

 

 

kitap

The Limits to Capital New Edition

2006

Sermayenin Sınırları (Yeni Baskı)

 

 

 

 

ders

Possible Urban Worlds. The Fourth Megacities Lecture

2006

Olası Kentsel Dünyalar. Dördüncü Megakentler Dersi

 

 

 

 

söyleşi

Merrifield, A.-David Harvey: The Geopolitics of Urbanization. In Metromarxism: A Marxist Tale of the City

2006

Merrifield, A.-David Harvey: Kentleşmenin Jeopolitiği. Metromarksizm'de : Bir Marksist Şehrin Öyküsü

 

 

 

 

makale

Chapter in Geographical Voices: Fourteen Autobiographical Essays

2006

Coğrafi Seslerde Bölüm: On Dört Otobiyografik Deneme

 

 

 

 

söyleşi

Harvey, D.-Kreisler, H. A Geographer's Perspective on the New American Imperialism. Conversations with History

2006

Harvey, D.-Kreisler, H.Yeni Amerikan Emperyalizmi Üzerine Bir Coğrafyacının Perspektifi 

 

 

 

 

söyleşi

Castree, N.-David Harvey. In Key Thinkers on Space and Place

2006

Castree, N. - David Harvey. Uzay ve Yer Üzerine Anahtar Düşünürler'de 

 

 

 

 

sempozyum

Castree, N.-Essletzbichler, J.-Brenner, N. "Symposium: David Harvey's 'The Limits to Capital': Two Decades On." 

2006

Castree, N., Essletzbichler, J., Brenner, N. "Sempozyum: David Harvey's 'The Limits to Capital'

 

 

 

 

makale

Harvey, D.A Brief History of Neoliberalism

2006

Neoliberalizmin Kısa Tarihi 

 

 

 

 

söyleşi

Harvey, D.-Choonara, J. "A War Waged by the Wealthy"

2006

Harvey, D.-Choonara, J.  "Zenginler Tarafından Açılan Bir Savaş"

 

 

 

 

sunum

Jones, J.P. III, T.Mangieri, M.McCourt, S.Moore, K.Park, M.Pryce-Jones, K.Woodward. David Harvey Live

2006

Jones, JP III, T.Mangieri, M.McCourt, S.Moore, K.Park, M.Pryce-Jones, K.Woodward. 2006. David Harvey Yaşamı

 

 

 

 

söyleşi

Castree, N.-Gregory, D.  David Harvey: a Critical Reader

2006

Castree, N.-Gregory, D.  David Harvey: A Critical Reader 

 

 

 

 

sempozyum

"Urban Landscapes: The Politics of Expression"

2006

Neoliberalizm ve Şehir

 

 

 

 

sempozyum

Ashman, S. "Symposium: On David Harvey's 'The New Imperialism'." 

2006

Ashman, S. "Sempozyum: David Harvey'in 'Yeni Emperyalizm' Üzerine." 

 

 

 

 

söyleşi

Lilley, S. On Neoliberalism: An Interview with David Harvey 

2006

Lilley, S. Neoliberalizm Üzerine: David Harvey MR Zine ile Söyleşi

 

 

 

 

makale

Harvey, D. Neoliberalism and the City

2006

Neoliberalizm ve Şehir 

 

 

 

 

makale

Harvey, D. The Neoliberal City

2006

Neoliberal Şehir

 

 

 

 

sempozyum

Harvey, D., Arrighi, G., Andreas, J.,  Symposium on Giovanni Arrighi's Adam Smith in Beijing

2006

Harvey, D., Arrighi, G., Andreas, J., Pekin'de Giovanni Arrighi'nin Adam Smith'i üzerine Sempozyum 

 

 

 

 

söyleşi

A Conversation With David Harvey

2006

David Harvey ile Bir Konuşma

 

 

 

 

kitap

The Communist Manifesto- New Introduction Pluto Press

2008

Komünist Manifesto- Yeni Giriş

 

 

 

 

ders

Reading Marx's Capital An

2008

Marx'ın Kapitalini Okumak Marx'ın Kapital Cilt I

 

 

 

 

söyleşi

Escobar, P.The State of Empire: Pepe Escobar talks to David Harvey

2008

Escobar, P. İmparatorluğun Durumu: Pepe Escobar, David Harvey ile konuşuyor

 

 

 

 

söyleşi

Schouten, P. David Harvey on the Geography of Capitalism, Understanding Cities as Polities and Shifting Imperialisms

2008

Schouten, P.Teori Konuşması #20: Kapitalizmin Coğrafyası Üzerine David Harvey, Politikaları Olarak Şehirleri Anlamak ve Emperyalizmleri Değiştirmek 

 

 

 

 

makale

The Right to the City

2008

The Right to the City

 

 

 

 

konferans

The Enigma of Capital.

2008

Sermayenin Gizemi 

 

 

 

 

konferans

 A Financial Katrina – Remarks on the Crisis.

2008

Finansal Katrina – Kriz Üzerine Görüşler 

 

 

 

 

kitap

Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom

2009

Kozmopolitik ve Özgürlük Coğrafyaları

2015

Zeynep Cansu Başeren

Bilgi Üniv.

366

kitap

Social Justice and the City: Revised Edition

2009

Sosyal Adalet ve Şehir (Gözden Geçirilmiş Baskı)

 

 

 

 

makale

Why the U.S. Stimulus Package is Bound To Fail

2009

ABD Teşvik Paketi Neden Başarısızlığa Bağlıdır

 

 

 

 

makale

Harvey, D. Reshaping Economic Geography: The World Development Report 2009

2009

Ekonomik Coğrafyayı Yeniden Şekillendirmek: Dünya Kalkınma Raporu 2009

 

 

 

 

makale

 Organizing for the Anti-Capitalist Transition

2009

Anti-Kapitalist Geçiş için Örgütlenme 

 

 

 

 

kitap

A Companion to Marx's Capital

2010

Marx'ın Kapitali İçin Kılavuz 1

2015

Bülent O. Doğan

Metis

376

kitap

The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism

2010

Sermaye Muamması ve Kapitalizmin Krizleri

2019

Sungur Savran

Sel

312

ders

The Crises of Capitalism

2010

RSA'da verilen Kapitalizmin Krizleri Dersi

 

 

 

 

ders

The Crises of Capitalism (abridged and animated) Archived

2010

The Crises of Capitalism (kısaltılmış ve animasyonlu) 

 

 

 

 

makale

Territorial Justice, Human Flourishing and Geographical Strategies of Liberation, Justice spatiale

2011

Harvey, D. Bölgesel Adalet, İnsan Gelişimi ve Kurtuluşun Coğrafi Stratejileri, Adalet Mekaniği | Mekansal Adalet .

 

 

 

 

söyleşi

Oudenampsen, Robles-Durán, Miguel Mobility, Crisis, Utopia

2011

Robles-Durán, Miguel. Hareketlilik, Kriz, Ütopya David Harvey ile Bir Röportaj

 

 

 

 

kitap

Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution

2012

Asi Şehirler: Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru

2015

Ayşe Deniz Temiz

Metis

240

kitap

A Companion to Marx's Capital, Volume 2

2013

Marx'ın Kapital'i İçin Klıavuz 2

2021

Sungur Savran

Metis

440

söyleşi

Focaal Interview Interviewed by Zoltan Gluck for Focaa

2013

Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology için Zoltan Gluck ile

 

 

 

 

kitap

Seventeen Contradictions and the End of Capitalism

2014

Onyedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu

2015

Esin Soğancılar

Sel

332

ders

The 17 Contradictions of Capitalism

2014

Kapitalizmin 17 Çelişkisi 

 

 

 

 

söyleşi

Harvey, D-Panitch, Leo. Beyond Impossible Reform and Improbable Revolution

2015

Harvey, D -Panitch, Leo. İmkânsız Reformun ve Olanaksız Devrimin Ötesinde 

 

 

 

 

kitap

The Ways of the World

2016

Dünyanın Halleri

2019

(Ortak)

Sel

432

kitap

Marx, Capital and the Madness of Economic Reason

2017

Marx, Sermaye ve İktisadi Aklın Cinneti

2021

Esin Soğancılar

Sel

239

söyleşi

Harvey, D.-Jeremy Scahill on Intercepted 

2018

Jeremy Scahill ile.

 

 

 

 

kitap

Anti-Capitalist Chronicles 

2020

Anti-Kapitalist Günlükler

2022

Utku Özmakas

Sel

248