(1942, Fransa)

Zeki Z Kırmızı, 1 Temmuz 2023

TÜR

ÖZGÜN AD

ÖZGÜN DİLDE İLK YAYIN

TÜRKÇE AD

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

YAYIN YILI

SAYFA

inceleme

Lire le Capital (avec Louis Althusser, Pierre Macherey, Jacques Rancière, Roger Establet)

1965

Kapital'i Okumak (Louis Althusser, Pierre Macherey, Jacques Rancière, Roger Establet ile birlikte)

2017

Işık Ergüden

Nora Kitap

672

inceleme

Lire le Capital (avec Louis Althusser, Pierre Macherey, Jacques Rancière, Roger Establet)

1965

Kapital'i Okumak (Louis Althusser, Pierre Macherey, Jacques Rancière, Roger Establet ile birlikte)

2007

Işık Ergüden

İthaki

730

inceleme

Cinq études du matérialisme historique

1974

Tarihsel Materyalizm Üzerine Beş Çalışma

 

 

 

 

inceleme

Sur la dictature du prolétariat

1976

Proletarya Diktatörlüğü Üzerine

1990

M. A. Akay

Pencere

186

inceleme

Spinoza et la politique

1985

Spinoza ve Siyaset

2005

Sanem Soyarslan

Otonom

174

inceleme

Race, Nation, Classe, (avec Immanuel Wallerstein)

1988

Irk, Ulus, Sınıf (Immanuel Wallerstein ile birlikte)

1993

Nazlı Ökten

Metis

288

inceleme

Écrits pour Althusser

1991

Althusser İçin Yazılar

1991

Hülya Tufan

İletişim

146

inceleme

La Crainte des masses. Politique et philosophie avant et après Marx

1997

Kitlelerin Korkusu. Marx Öncesi ve Sonrası Siyaset ve Felsefe

 

 

 

 

inceleme

Droit de cité. Culture et politique en démocratie

1998

Dersimiz Yurttaşlık (Borne, Bouineau, Copeaux, Leca, Schnapper ile)

1998

Turhan Ilgaz

Kesit

185

inceleme

Sans-papiers : l’archaïsme fatal

1999

Kimliksizler: Ölümcül İlkellik

 

 

 

 

inceleme

La philosophie de Marx,1993 ; nouvelle édition revue et augmentée, 2014

1993

Marx'ın Felsefesi

2000

Ömer Laçiner

Birikim

161

inceleme

Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le peuple

2001

Biz, Avrupa Halkı? Ulusaşırı Yurttaşlık Üzerine Düşünümler

2008

Kutlu Tunca

Aralık

304

inceleme

L'Europe, l'Amérique, la Guerre. Réflexions sur la médiation européenne

2003

Avrupa, Amerika, Savaş. Avrupa Birliği Üzerine Düşünceler

 

 

 

 

inceleme

Antisémitisme : l'intolérable chantage - Israël-Palestine, une affaire française ? (ouvrage collectif)

2003

Yahudi Düşmanlığı: Dayanılmamaz Şantaj - İsrail-Filistin, bir Fransız Sorunu mu? (kolektif çalışma)

 

 

 

 

inceleme

Europe, Constitution, Frontière

2005

Avrupa, Anayasa, Sınır

 

 

 

 

inceleme

Très loin et tout près

2007

Çok Uzak ve Çok Yakın

 

 

 

 

inceleme

Race, nation, classe, avec Immanuel Wallerstein

2007

Irk, Ulus, Sınıf (Immanuel Wallerstein ile birlikte)

 

 

 

 

inceleme

Pensées critiques : dix itinéraires de la revue Mouvements : 1998-2008 (ouvrage collectif)

1998

Eleştirel Düşünceler: Mouvements Dergisinin On Yolu: 1998-2008 (toplu çalışma)

 

 

 

 

inceleme

Violence et civilité : Wellek Library Lectures et autres essais de philosophie politique

2010

Şiddet ve Medenilik: Wellek Library Konferansları ve Diğer Siyaset Felsefesi Denemeleri

2014

Sevgi Tamgüç

İletişim

392

inceleme

La proposition de l'égaliberté

2010

Eşitlik Özgürlük. Siyasal Denemeler

2016

Oylum Bülbül

Metis

392

inceleme

Citoyen sujet et autres essais d'anthropologie philosophique

2011

Yurttaşlık

2016

Murat Erşen

MonoKL

160

inceleme

Saeculum. Culture, religion, idéologie

2012

Saeculum. Kültür, Din, İdeoloji

 

 

 

 

inceleme

Violence, civilité, révolution. Autour d'Étienne Balibar, avec Marie-Claire Caloz-Tschopp, Ahmet İnsel, André Tosel

2015

Şiddet, Saygı, Devrim. Ed. d'Étienne Balibar, Marie-Claire Caloz-Tschopp ile birlikte, Ahmet İnsel, André Tosel

 

 

 

 

inceleme

Europe, Crise et fin ?, Éditions Le Bord de l'eau, collection « Diagnostics »

2016

Avrupa, Kriz ve Son?

 

 

 

 

inceleme

Des Universels. Essais et conférences

2016

Evrenseller. Denemeler ve konferanslar

 

 

 

 

inceleme

Libre parole

2018

Demokrasiyi Demokratikleştirmek. Özgür Konuşma

2019

Bediz Yılmaz

İletişim

94

inceleme

Spinoza politique. Le transindividuel

2018

Siyasal Spinoza. Bireyötesi

 

 

 

 

inceleme

Histoire interminable. D'un siècle à l'autre, écrits 1

2020

Sonsuz Öykü. Bir Yüzyıldan Diğerine, yazılar 1

 

 

 

 

inceleme

Passion du concept. Épistémologie, théologie et politique, écrits 2

2020

Kavrayış İçin Tutku. Bilgibilim, İlahiyat ve Siyaset, yazılar 2

 

 

 

 

inceleme

Cosmopolitique. Des frontières à l'espèce humaine, écrits 3

2022

Kozmopolitika. Sınırlardan İnsan Türüne, Yazılar 3