(1925-2017, Polonya-İngiltere)

Zeki Z Kırmızı, 1 Mayıs 2023

TÜR

ÖZGÜN AD

ÖZGÜN DİLDE İLK YAYIN

TÜRKÇE AD

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

YAYIN YILI

SAYFA

inceleme

Zagadnienia centralizmu demokratycznego w pracach Lenina

1957

Lenin'in ‎‎Eserlerinde‎‎ Demokratik Merkeziyetçilik Sorunları

 

 

 

 

inceleme

Socjalizm brytyjski: Źródła, filozofia, doktryna polityczna

1959

İngiliz Sosyalizmi:‎‎ Kaynaklar, Felsefe, Politik Düşünce

 

 

 

 

inceleme

Klasa, ruch, elita: Studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotniczego 

1960

Sınıf, Eylem, Seçkin:‎‎ İngiliz İşçi Hareketinin Tarihi Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma

 

 

 

 

inceleme

Z dziejów demokratycznego ideału

1960

Demokratik İdeal'in Tarihinden

 

 

 

 

inceleme

Kariera: cztery szkice socjologiczne 

1960

‎Kariyer‎‎:‎‎ Dört Toplumbilimsel Taslak

 

 

 

 

inceleme

Z zagadnień współczesnej socjologii amerykańskiej [Questions of Modern American Sociology]. Warszawa: Książka i Wiedza.

1961

Modern Amerikan Toplumbiliminin Soruları

 

 

 

 

inceleme

Systemy partyjne współczesnego kapitalizmu (with Szymon Chodak, Juliusz Strojnowski, Jakub Banaszkiewicz)

1962

Modern Kapitalizmin Parti Yapıları (Szymon Chodak, Juliusz Strojnowski, Jakub Banaszkiewicz ile ‎‎birlikte)

 

 

 

 

inceleme

Spoleczeństwo, w ktorym żyjemy [The Society we inhabit]

1962

İçinde ‎‎Yaşadığımız‎‎ Toplum

 

 

 

 

inceleme

Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia 

1962

Toplumbiliminin Anaçizgileri. Sorular ve Kavramlar‎‎

 

 

 

 

inceleme

Idee, ideały, ideologie 

1963

Düşünceler, Ülküler, Düşüngüler (İdeolojiler)

 

 

 

 

inceleme

Zarys marksistowskiej teorii spoleczeństwa

1964

Marksist Toplum Teorisinin Bir Taslağı

 

 

 

 

inceleme

Socjologia na co dzień

1964

Gündelik Sosyoloji‎‎

 

 

 

 

inceleme

Wizje ludzkiego świata. Studia nad społeczną genezą i funkcją socjologii

1965

Bir İnsan Dünyası Görüsü: Toplumun Doğuşu ve Toplumbiliminin İşlevi Üzerine Çalışmalar

 

 

 

 

inceleme

Kultura i społeczeństwo. Preliminaria

1966

Kültür ve Toplum, Ön Hazırlıklar

 

 

 

 

inceleme

Szkice z teorii kultury 

1967

Kültür Teorisinde Eskizler

2021

Akın Emre Pilgir

Ayrıntı

400

inceleme

Between Class and Elite. The Evolution of the British Labour Movement. A Sociological Study

1972

Sınıf ve Seçkin Arasında. İngiliz İşçi Hareketinin Evrimi. Toplumbilimsel Bir Çalışma‎‎

 

 

 

 

inceleme

Culture as Praxis

1973

Praksis Olarak Kültür

 

 

 

 

inceleme

Socialism: The Active Utopia

1976

Sosyalizm: Aktif Ütopya

2016

Ahmet Araşan

Heretik

181

inceleme

Towards a Critical Sociology: An Essay on Common-Sense and Emancipation

1976

Eleştirel Bir Toplumbilimine Doğru: Sağduyu ve Kurtuluş Üzerine Bir Deneme‎‎.

 

 

 

 

inceleme

Hermeneutics and Social Science: Approaches to Understanding

1978

Hermönotik ve Sosyal Bilimler: Anlama Çalışmaları

2017

Hüseyin Oruç

Ayrıntı

336

inceleme

Memories of Class: The Pre-History and After-Life of Class

1982

Sınıf Anıları: Sınıfın Tarih Öncesi ve Sonrası Yaşamı‎‎

 

 

 

 

inceleme

Stalin and the Peasant Revolution: A Case Study in the Dialectics of Master and Slave

1985

Stalin ve Köylü Devrimi: Efendi ve Kölenin Diyalektiğinde Bir Örnek Olay‎‎

 

 

 

 

inceleme

Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity, Intellectuals

1987

Yasa Koyucular ve Yorumcular: Modernite, Post-Modernite, Entelektüeller Üzerine‎‎

1996

Kemal Atakay

Metis

240

inceleme

Freedom

1988

‎Özgürlük‎‎

2016

Kübra Eren

Ayrıntı

144

inceleme

Freedom

1988

‎Özgürlük‎‎

1998

Vasıf Erenus

Sarmal

144

inceleme

Modernity and the Holocaust

1989

Modernite ve Holokaust

2016

Süha Sertabiboğlu

Alfa

365

inceleme

Paradoxes of Assimilation

1990

Asimilasyon Çelişkileri

 

 

 

 

inceleme

Thinking Sociologically. An Introduction for Everyone

1990

Sosyolojik Düşünmek

1998

Akın Emre Pilgir

Ayrıntı

272

inceleme

Modernity and Ambivalence

1991

‎‎Modernlik ve Müphemlik

2003

İsmail Türkmen

Ayrıntı

375

inceleme

Intimations of Postmodernity

1992

Postmodernitenin Çağrışımları‎‎

 

 

 

 

inceleme

Mortality, Immortality and Other Life Strategies

1992

‎‎Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri‎‎

2000

Nurgül Demirdöven

Ayrıntı

285

inceleme

Postmodern Ethics

1993

Postmodern Etik

1998

Alev Türker

Ayrıntı

301

inceleme

Dwa szkice o moralności ponowoczesnej [Two sketches on postmodern morality]

1994

Postmodern Ahlak Üzerine ‎‎İki‎‎ Taslak

 

 

 

 

inceleme

Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality

1995

Parçalanmış Hayat

2001

İsmail Türkmen

Ayrıntı

373

inceleme

Alone Again – Ethics After Certainty

1996

Yine Yalnız – Kesinlikten Sonra Etik

 

 

 

 

inceleme

Postmodernity and its Discontents

1997

Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları‎‎

2000

İsmail Türkmen

Ayrıntı

310

inceleme

Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności [Body and Violence in the Face of Postmodernity].

1995

‎Postmodernite ‎‎Karşısında Beden ve Şiddet‎‎

 

 

 

 

söyleşi

(with Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska) Humanista w ponowoczesnym świecie – rozmowy o sztuce życia, nauce, życiu sztuki i innych sprawach [A Humanist in the Postmodern World – Conversations on the Art of Life, Science, the Life of Art and Other Matters]

1997

Postmodern Dünyada Bir Hümanist – Yaşam Sanatı, Bilim, Sanatın Yaşamı ve Diğer Konular Üzerine Konuşmalar (Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska ile)

 

 

 

 

inceleme

Work, Consumerism and the New Poor

1998

Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksulluk

1999

Ümit Öktem

Sarmal

156

inceleme

Globalization: The Human Consequences

1998

Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları

2019

Abdullah Yılmaz

Ayrıntı

160

inceleme

In Search of Politics

1999

Siyaset Arayışı

2000

Tuncay Birkan

Metis

216

inceleme

 Liquid Modernity

2000

Akışkan Modernite‎‎

2023

Sinan Okan Çavuş

Tellekt

296

inceleme

 The Bauman Reader [ed. by Peter Beilharz]

2000

Bauman Okuyucusu‎ [‎‎Peter Beilharz‎‎ tarafından yazılmıştır]

 

 

 

 

inceleme

Community. Seeking Safety in an Insecure World

2001

Cemaatler. Güvenli Olmayan Bir Dünyada Güvenlik Arayışı

2016

Nurdan Soysal

Say

168

inceleme

The Individualized Society

2001

Bireyselleşmiş Toplum

2018

Yavuz Alogan

Ayrıntı

336

inceleme

Conversations with Zygmunt Bauman (with Keith Tester)

2001

Zygmunt Bauman ile Söyleşiler (Keith Tester)

2017

Mesut Hazır

Heretik

192

inceleme

Thinking Sociologically, 2nd edition (with Tim May)

2001

Toplumbilimsel Düşünmek‎‎, 2. baskı. (‎‎Tim May ile birlikte‎‎)

 

 

 

 

inceleme

Society Under Siege

2002

Kuşatılmış Toplum

2018

Akın Emre Pilgir

Ayrıntı

336

inceleme

Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds

2003

Akışkan Aşk: İnsan İlişkilerinin Dayanıksızlığı

2017

Işık Ergüden

Alfa

206

inceleme

City of Fears, City of Hopes

2003

Korkular Şehri, Umutlar Şehri‎‎

 

 

 

 

inceleme

Wasted Lives. Modernity and its Outcasts

2004

Iskarta Hayatlar: Modernite ve Safsataları

2020

Osman Yener

Tellekt

152

inceleme

Europe: An Unfinished Adventure

2004

Avrupa: Bitmek Bilmeyen Macera

2018

Akın Emre Pilgir

Ayrıntı

158

söyleşi

Identity: Conversations with Benedetto Vecchi

2004

Kimlik: Benedetto Vecchi ile Konuşmalar‎‎

2017

Mesut Hazır

Heretik

119

söyleşi

Liquid Life

2005

Akışkan Hayat

2018

Akın Emre Pilgir

Ayrıntı

208

söyleşi

Liquid Fear

2006

Akışkan Korku‎‎

2020

Cumhur Atay

Ayrıntı

224

inceleme

Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty

2006

Akışkan Zamanlar: Belirsizlik Çağında Yaşamak

 

 

 

 

inceleme

Moralność w niestabilnym świecie [Morality in an instable World]

2006

Kararsız Bir Dünyada Ahlak

 

 

 

 

inceleme

Consuming Life

2007

Tüketici Hayat

2023

Kübra Oğuz

Tellekt

184

inceleme

Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers? 

2008

Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var mı?‎‎

2010

F. Çoban/ İ. Katırcı

De Ki

234

inceleme

The Art of Life

2008

Yaşam Sanatı‎‎

2017

Akın Sarı

Ayrıntı

176

söyleşi

Living on Borrowed Time: Conversations with Citlali Rovirosa-Madrazo

2009

Borçlu Zamanlarda Yaşamak: Citlali Rovirosa-Madrazo ile Konuşmalar‎

2019

Akın Emre Pilgir

Ayrıntı

240

söyleşi

 Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami. [Life in contexts. Conversations about what lies behind us and what lies ahead of us.] (with Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska)

2009

Bağlamlar İçinde Yaşam. Arkamızda ve Önümüzde Ne Olduğu Hakkında Konuşmalar.‎‎ (Roman Kubicki ile, Anna Zeidler-Janiszewska)

 

 

 

 

inceleme

44 Letters from the Liquid Modern World

2010

Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup‎‎

2012

Pelin Sıral

Habitus

200

inceleme

Collateral Damage: Social Inequalities in a Global Age

2011

Modernite Kapitalizm Sosyalizm: Küresel çağda Sosyal Eşitsizlikler

2013

F. Doruk Ergun

Say

232

inceleme

Culture in a Liquid Modern World

2011

Akışkan Modern Dünyada Kültür‎‎

2015

İ. Çapcıoğlu/ F. Ömek

Atıf

132

günce

This is Not a Diary

2012

Bu Bir Günlük Değil‎‎dir!

2014

Didem Kizen

Jaguar

288

söyleşi

 Liquid Surveillance: A Conversation (with David Lyon)

2012

Akışkan Gözetim: Bir Söyleşi (‎‎David Lyon ile birlikte‎‎)

2013

Elçin Yılmaz

Ayrıntı

160

söyleşi

On Education: Conversations with Riccardo Mazzeo

2012

Edebiyata Övgü

2019

Akın Emre Pilgir

Ayrıntı

144

söyleşi

On Education: Conversations with Riccardo Mazzeo

2012

Eğitim Üzerine

2020

Akın Emre Pilgir

Ayrıntı

144

söyleşi

Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity (with Leonidas Donskis) 

2013

Ahlaki Körlük: Akışkan Modernitede Duyarlılık Yitimi (‎‎Leonidas Donskis ile birlikte‎‎)

2020

Akın Emre Pilgir

Ayrıntı

272

söyleşi

O bogu i człowieku. Rozmowy (with Stanisław Obirek) 

2013

Tanrıya ve İnsana Dair. Konuşmalar‎‎ (Stanisław Obirek ile birlikte)

2018

Akın Emre Pilgir

Ayrıntı

160

söyleşi

 What use is sociology? Conversations with Michael Hviid Jacobsen and Keith Tester (with Michael Hviid Jacobsen and Keith Tester)

2013

Sosyoloji ne İşe Yarar?

2021

Akın Emre Pilgir

Ayrıntı

160

inceleme

Does the Richness of the Few Benefit Us All?

2013

‎‎Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır?

2014

Hakan Keser

Ayrıntı

8

söyleşi

State of Crisis (with Carlo Bordoni) 

2014

Kriz Hali ve Devlet (Carlo Bordoni ile ‎‎birlikte)

2018

Yavuz Alogan

İthaki

192

söyleşi

 Practices of Selfhood (with Rein Raud)

2015

Benlik Pratikleri (‎‎Rein Raud‎‎ ile ‎‎birlikte)

2018

Mehmet Ekinci

Ayrıntı

208

söyleşi

 Management in a Liquid Modern World (with Irena Bauman, Jerzy Kociatkiewicz, and Monika Kostera)

2015

Akışkan Modern Dünyada Yönetim‎‎ (Irena Bauman, Jerzy Kociatkiewicz ve ‎‎Monika Kostera ile birlikte‎‎)

 

 

 

 

söyleşi

Of God and Man (with Stanisław Obirek) 

2015

Tanrıya ve İnsana Dair. Konuşmalar‎‎ (Stanisław Obirek ile birlikte)

2018

Akın Emre Pilgir

Ayrıntı

160

söyleşi

 On the World and Ourselves (with Stanisław Obirek)

2015

Dünyaya ve Kendimize Dair (Stanisław Obirek ile birlikte)

2018

Burcu Halaç

Ayrıntı

256

söyleşi

Liquid Evil (with Leonidas Donskis) 

2016

Akışkan Kötülük (‎‎Leonidas Donskis ile birlikte‎‎)

2022

Akın Emre Pilgir

Ayrıntı

2022

söyleşi

Babel (with Ezio Mauro) 

2016

Babil‎‎ (‎‎Ezio Mauro ile birlikte‎‎) ‎‎

 

 

 

 

inceleme

Strangers at Our Door

2016

Kapımızdaki Yabancılar‎‎

2018

Emre Barca

Ayrıntı

96

inceleme

Retrotopia

2017

Retrotopya‎‎

2018

Ali Karatay

Sel

164

inceleme

Nati Liquidi (with Thomas Leoncini) 

2017

Akışkan Doğanlar (Thomas Leoncini ile birlikte) ‎‎

2020

Elçin Balçık

Sander

80

söyleşi

Das Vertraute unvertraut machen. Ein Gespräch mit Peter Haffner, Hoffmann und Campe

2017

Tanıdık olanı yabancı kılmak‎‎. Ein Gespräch mit Peter Haffner, Hoffmann und Campe ile Görüşme

 

 

 

 

inceleme

 A Chronicle of Crisis: 2011–2016.

2017

Bir Kriz Tarihlemesi: 2011-2016‎‎.