(1892-1940, Almanya)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

TÜR

KİTAP ADI (ÖZGÜN)

ÖZGÜN DİLDE İLK YAYIN

KİTAP ADI (TÜRKÇE)

YAYIN YILI

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

SAYFA

deneme

Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik

1920

Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı (Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri)

2022

M. Tüzel/ E.Gen

iletişim

194

deneme

Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik

1920

Romantizmde Sanat Eleştirisi Kavramı

2008

Necmi Sönmez

galeri nev

207

deneme

Zur Kritik der Gewalt

1921

Şiddet Eleştirisi Üzerine

2010

Aykut Çelebi

metis

328

inceleme

Goethes Wahlverwandtschaften

1922

Goethe'nin Gönül Yakınlıkları

 

 

 

 

inceleme

Charles Baudelaire, Tableaux Parisiens

1923

Charles Baudelaire, Paris Tabloları

 

 

 

 

inceleme

Ursprung des deutschen Trauerspiels

1928

Alman Trajedisinin Kökeni

 

 

 

 

deneme

Einbahnstraße

1928

Tek Yön

2022

Tevfik Turan

yapı kredi

96

inceleme

Der Surrealismus

1929

Gerçeküstücülük

 

 

 

 

inceleme

Zum Bilde Prousts

1929

Proust Brecht

2018

Cemal Topçu

subpress

48

deneme

Karl Kraus (1931 in the Frankfurter Zeitung)

1931

Karl Kraus (Frankfurter Zeitung yazıları)

 

 

 

 

inceleme

Karl Kraus

1931

Karl Kraus

 

 

 

 

radyo

Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages

1934

Kafka Üzerine

2017

Deniz Kurt

subpress

48

inceleme

Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows. In: Orient und Occident. 1936.

1936

Hikâye Anlatıcısı: Yalnızlıktan Doğan Masallar

2019

Ebru Arıcan

heretik

237

inceleme

Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit

1936

Teknik Olarak Yeniden Üretilebilirlik Çağında Sanat Yapıtı

2020

Gökhan Sarı

zeplin

64

deneme

Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (vier Fassungen 1935–1939)

1936-1939

Teknik Çoğaltılabilirlik Çağında Sanat Yapıtı (dört versiyon 1935-1939)

 

 

 

 

deneme

Deutsche Menschen. Eine Folge von Briefen.

1936

Alman halkı. Bir dizi harf. 

 

 

 

 

deneme

Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker. In: Zeitschrift für Sozialforschung. 1937

1937

Koleksiyoner ve Tarihçi Eduard Fuchs 

 

 

 

 

inceleme

Das Paris des Second Empire bei Baudelaire

1938

Flanör: Yükselen Kapitalizm Çağında Bir Lirik Şair Baudelaire

2017

Deniz Kurt

subpress

48

inceleme

Über einige Motive bei Baudelaire

1939

Baudelaire'deki Bazı Örgeler Hakkında

 

 

 

 

deneme

Über den Begriff der Geschichte

1940

Tarih Kavramı Üzerine

 

 

 

 

deneme

Über den Begriff der Geschichte

1941

Estetize Edilmiş Yaşam

2015

Ünsal Oskay

inkilap

176

deneme

Über den Begriff der Geschichte

1941

Estetize Edilmiş Yaşam: Sanattan Savaş ve Siyasete Alman Faşizmi Kuramları

1982

Ünsal Oskay

dost

182

anı

Berliner Kindheit um 1900

1950

Bin Dokuzyüzlerin Başında Berlin'de Çocukluk

2020

Tevfik Turan

yapı kredi

120

deneme

Schriften

1955

Yazılar

 

 

 

 

mektup

Briefe

1966

Mektuplar

 

 

 

 

inceleme

Illuminations

1969

Parıltılar

2016

Yılmaz Öner

belge

182

Roman

Über Haschisch: Novellistisches, Berichte, Materialien. 

1972

Esrar Üzerine

2012

Suat Kemal Angı

imge

204

Roman

Über Haschisch: Novellistisches, Berichte, Materialien. 

1972

Uyuşturucu Deneyleri Tutanakları

2017

Deniz Kurt

subpress

177

topluyapıt

Gesammelte Schriften. (17 Bänden, von T. Adorno und G. Scholem )

1972-1999

Toplu Yapıtlar (17 Cilt, T. Adorno ve G. Scholem)

 

 

 

 

Band I/1: Abhandlungen (Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik; Goethes Wahlverwandtschaften; Ursprung des deutschen Trauerspiels; Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit)

Cilt I / 1: Denemeler (Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı; Goethe'nin Gönül Yakınlıkları; Alman Traedi Sanatının Kökeni; Teknik Çoğaltılabilirlik Çağında Sanat Yapıtı)

 

 

 

 

Band I/2: Abhandlungen (Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus, 3 Teile: Das Paris des Second Empire bei Baudelaire, Über einige Motive bei Baudelaire, Zentralpark; Über den Begriff der Geschichte; Selbstanzeige der Dissertation; L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée; Notes sur les Tableaux parisiens de Baudelaire.)

Cilt I / 2: İncelemeler (Charles Baudelaire. Yükselen Kapitalizm Çağında Bir Şair, 3 bölüm: İkinci İmparatorluk Paris'inde Baudelaire , Baudelaire'de Kimi Örgeler Üzerine , Central Park ; Tarih Kavramı Üzerine ; Tezin özü; Fr.Teknik Çoğaltılabilirlik Çağında Sanat Yapıtı; Baudelaire'in Paris Tabloları Üzerine Notlar.)

 

 

 

 

Band I/3: Abhandlungen Anmerkungen der Herausgeber

Cilt I / 3: Yayımcı Yorumlarının Değerlendirilmesi

 

 

 

 

Band II/1: Aufsätze, Essays, Vorträge

Cilt II / 1: Yazılar, Denemeler, Önsözler

 

 

 

 

Band II/2: Aufsätze, Essays, Vorträge

Cilt II / 2: Yazılar, Denemeler, Önsözler

 

 

 

 

Band II/3: Aufsätze, Essays, Vorträge

Cilt II / 3: Yazılar, Denemeler, Önsözler

 

 

 

 

Band III: Kritiken und Rezensionen. (Kritiken und Rezensionen 1912–1939/1940; Anhang: Entwürfe zu Rezensionen; Vorschläge für den Besprechungsteil der Zeitschrift für Sozialforschung)

Cilt III: İncelemeler ve Yorumlar (Yorum ve İncelemeler 1912-1939 / 1940; Ek: Yorum için taslaklar; Sosyal Araştırmalar Dergisi'nin gözden geçirilmesi İçin Önsöz)

 

 

 

 

Band IV/1: Kleine Prosa/ Baudelaire Übertragungen

Cilt IV / 1: Kısa Yazılar / Baudelaire yayınları

 

 

 

 

Band IV/2: Kleine Prosa/ Baudelaire Übertragungen (Illustrierte Aufsätze; Hörmodelle; Geschichten und Novellistisches; Miszellen)

Cilt IV / 2: Kısa Yazılar / Baudelaire Yayınları (Resimli denemeler; Duyumlar; Öykü ve Romanlar; Derlemeler)

 

 

 

 

Band V/1: Das Passagen-Werk

Cilt V / 1: Geçiş Çalışması

 

 

 

 

Band V/2: Das Passagen-Werk

Cilt V / 2: Geçiş Çalışması

 

 

 

 

Band VI: Fragmente, Autobiographische Schriften (Zur Sprachphilosophie und Erkenntniskritik; Zur Geschichtsphilosophie und Erkenntniskritik; Lebensläufe; Aufzeichnungen 1906–1932; Berliner Chronik um Neunzehnhundert)

Cilt VI: Parçalar, Özyaşamöyküsel Yazılar (Dil Felsefesi ve Eleştirisi; Tarih felsefesi ve Eleştirisi;Yaşamöyküleri; 1906-1932 Belgeleri; Ondokuzuncu Yüzyıl Başlarında Berlin'li Çocuk)

 

 

 

 

Band VII/1: Nachträge

Cilt VII / 1: Ekler (File Neden Fil Deriz?)

2019 

Ayça Şenbaşkan 

 encore

40 

Band VII/2: Nachträge

Cilt VII / 2: Ekler

 

 

 

 

Supp. I: Kleinere Übersetzungen: (Tristan Tzara, D’Annunzio, Louis Aragon, Proust, Léon Bloy, Adrienne Monnier, Saint-John Perse, Honoré de Balzac, Jouhandeau)

Ek Cilt I: Küçük çeviriler: (Tristan Tzara, D'Annunzio , Louis Aragon , Proust , Léon Bloy , Adrienne Monnier , Saint-John Perse , Honoré de Balzac , Jouhandeau)

 

 

 

 

Supp. II: Proust, Im Schatten der jungen Mädchen

Ek Cilt II: Proust, Genç Kızların Gölgesinde

 

 

 

 

Supp. III: Übersetzung (mit Franz Hessel): Proust, Guermantes

Ek Cilt III: Çeviri (Franz Hessel ile): Proust, Guermantes

 

 

 

 

Band VII/2: Nachträge

Cilt VII / 2: Ekler

 

 

 

 

günce

Moskauer Tagebuch

1980

Moskova Günlüğü

2006

Cemal Ener

metis

190

topluyapıt

Das Passagen-Werk (1928–1929, 1934–1940)

1983

Pasajlar

2022

Ahmet Cemal

yapı kredi

295

anı

Berliner Kindheit um neunzehnhundert (1932–1934/1938)

1987

Berlin Güncesi.Ondokuzuncu Yüzyıl Başlarında Berlin'li Çocuk

 

 

 

 

deneme

Écrits français. Présentés et introduits par Jean-Maurice Monnoyer

1991

Fransızca Yazılar. (Haz.Jean-Maurice Monnoyer)

 

 

 

 

mektup

The Correspondence of Walter Benjamin and Gershom Scholem1932-1940

1992

Walter Benjamin-Gershom G. Sholem Mektuplaşmalar 1932-1940

 2018

Saliha Yeniyol

kolektif 

376 

mektup

Gesammelte Briefe. Hrsg. vom Theodor-W.-Adorno-Archiv. 6 Bände, hrsg. von Christoph Gödde und Henri Lonitz. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1995–2000.

2000

Toplu Mektuplar. 6 Cilt. (Theodor W. Adorno Arşivi'nden derlenmiştir)

 

 

 

 

anı

Berliner Kindheit um Neunzehnhundert. Gießener Fassung

2000

Berlin Güncesi.Bindokuzyüzlerin Başında Berlin'de Çocukluk. Gießener versiyonu

 

 

 

 

belge

Arendt und Benjamin: Texte, Briefe, Dokumente, hrsg. von Detlev Schöttker und Erdmut Wizisla

2006

Arendt ve Benjamin: Metinler, Mektuplar, Belgeler

 

 

 

 

topluyapıt

Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe. Herausgegeben von Henri Lonitz und Christoph Gödde. 21 Bände (geplant), Suhrkamp, Frankfurt am Main/Berlin seit 2008.

2008-2021

Yapıtlar ve Taslaklar. 21 Cilt. Toplu eleştirel baskı. 21 cilt (planlanan)

 

 

 

 

Band 3: Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik

Cilt 3: Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı 

 

 

 

 

Band 7: Charles Baudelaire Tableaux Parisiens

Cilt 7: Charles Baudelaire Paris Tabloları

 

 

 

 

Band 8: Einbahnstraße

Cilt 8: Tek Yönlü Sokak

 

 

 

 

Band 9: Rundfunkarbeiten (zwei Teilbände)

Cilt 9: Radyo Çalışmaları (2 kitap)

 

 

 

 

Band 10: Deutsche Menschen

Cilt 10: Alman Halkı

 

 

 

 

Band 11: Berliner Chronik. Berliner Kindheit um neunzehnhundert (zwei Teilbände)

Cilt 11: Berlin Güncesi.Ondokuzuncu Yüzyıl Başlarında Berlin'li Çocuk (2 kitap)

 

 

 

 

Band 13: Kritiken und Rezensionen (zwei Teilbände)

Cilt 13: Eleştiri ve İncelemeler 2 kitap)

 

 

 

 

Band 14: Texte über Städte, Berichte, Feuilletons (zwei Teilbände)

Cilt 14: Kent Üzerine Metinler, Raporlar, Diziler (2 kitap)

 

 

 

 

Band 16: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit

Cilt 16: Teknik Çoğaltılabilirlik Çağında Sanat Yapıtı

 

 

 

 

Band 19: Über den Begriff der Geschichte

Cilt 19: Tarih Kavramı Üzerine

 

 

 

 

 

radio benjamin (1929-1933, Ed.Recia Rosenthal)

2014

Radyo Benjamin

2018

C. Ener/ E.O. Gezmiş

Metis

440

deneme

On Photography (Esther Leslie)

2015

Fotoğraf Yazıları

2019

T.Turan/ B.Halaç

kolektif

216

şiir

Sonette

2016

Rüzgârda Asılı Arp

2019

Yahya Kurtkaya

pruva

164

şiir

Sonette

2016

Tikkun Olam: Walter Benjamin Şiirleri

2017

Anita Sezgener

nod

44

deneme

 

 

Fotoğrafın Kısa Tarihçesi

2001

Ali Cengizkan

ygs

37

deneme

 

 

Fotografinin Küçük Tarihi

2014

Barış Tanyeri

altıkırkbeş

56

deneme

 

 

Fotoğrafın Kısa Tarihi (+Teknik Araçlarla Yeniden Üretim Çağında Sanat Eseri)

2013

Osman Akınhay

agora

95

deneme

 

 

Epik Tiyatro Üzerine Üç Metin

2014

Ahmet Cemal

agora

80

deneme

 

 

Brecht'i Anlamak

1984

H. Barışcan

metis

147

derleme

 

 

Son Bakışta Aşk

2018

Nurdan Gürbilek

metis

192

deneme

 

 

Çocuklar Gençlik ve Eğitim Üzerine

2021

Mustafa Tüzel

alfa

152

deneme

 

 

Çocukluk Gençlik ve Eğitim Üzerine

2001

Mustafa Tüzel

dost

125

radyo

 

 

Yalnızlık Anlatıları

2018

Cemal Topçu

subpress

240

radyo

 

 

Kitaplığımı Yerleştirirken: Kitap Koleksiyonculuğuna Dair Bir Konuşma

2016

Deniz Kurt

subpress

48

deneme

 

 

Walter Benjamin Kitabı: Seçme Yazılar

2021

Tunç Tayanç

dipnot

542

deneme

 

 

Masalcı

2022

Mehmet Ali Sevgi

othello

126