(1923-2014, Güney Afrika)

Zeki Z Kırmızı, 1 Mayıs 2023

TÜR

ÖZGÜN AD

ÖZGÜN DİLDE İLK YAYIN

TÜRKÇE AD

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

YAYIN YILI

SAYFA

oyun

The First Circle, in Six One-act Plays by South African Authors

1949

İlk Çember, Güney Afrikalı Yazarların Altı Tek Perdelik Oyununda

 

 

 

 

öykü

Face to Face

1949

Yüz Yüze

 

 

 

 

öykü

The Soft Voice of the Serpent

1952

Yılanın Yumuşak Sesi

 

 

 

 

roman

The Lying Days

1953

Uyuyan Günler

 

 

 

 

öykü

Six Feet of the Country

1956

Ülkenin Altı Ayağı

 

 

 

 

öykü

Which New Era Would That Be?

1956

Bu Hangi Yeni Çağ Oluyor?

 

 

 

 

roman

A World of Strangers

1958

Başka Dünyalar

Günseli İçöz

Can

1989

312

öykü

Friday's Footprint

1960

Cuma'nın Ayak İzi

 

 

 

 

roman

Occasion for Loving

1963

SevmeOlanağı

 

 

 

 

öykü

Not for Publication

1965

Yayınlanmak İçin Değil

 

 

 

 

roman

The Late Bourgeois World

1966

Geç Burjuva Dünyası

 

 

 

 

roman

A Guest of Honour

1970

Bir Onur Konuğu

 

 

 

 

öykü

Livingstone's Companions

1970

Livingstone'un Yoldaşları

 

 

 

 

deneme

The Black Interpreters

1973

Siyah Çevirmenler

 

 

 

 

diğer

On the Mines

1973

Madenlerde

 

 

 

 

roman

The Conservationist – joint winner of the Booker prize in 1974

1974

Görüşmeci – 1974'te Booker ödülünün ortak kazananı

 

 

 

 

öykü

Selected Stories

1975

Seçilmiş Öyküler

 

 

 

 

öykü

Some Monday for Sure

1976

Bazı Pazartesi Kesinlikler

 

 

 

 

öykü

No Place Like: Selected Stories

1978

Kimi Güzelliklere Doğar

Şeniz Türkömer

Doğan Kitap

1999

230

roman

Burger's Daughter

1979

Burger'in Kızı 

 

 

 

 

öykü

A Soldier's Embrace

1980

Bir Askerin Kucağı

 

 

 

 

deneme

What Happened to Burger's Daughter or How South African Censorship Works

1980

Burger'in Kızına Ne Oldu veya Güney Afrika Sansürü Nasıl Çalışır

 

 

 

 

roman

July's People

1981

July'nin İnsanları

İlknur Özdemir

Kırmızı Kedi

2010

166

roman

July's People

1981

July'nin İnsanları

Metin Alemdar

Başak

1988

144

öykü

Town and Country Lovers

1982

Taşra ve Kent Aşkları

 

 

 

 

diğer

"Choosing for Justice: Allan Boesak" (documentary with Hugo Cassirer)

1983

"Choosing for Justice: Allan Boesak" (Hugo Cassirer ile belgesel)

 

 

 

 

diğer

"Berlin and Johannesburg: The Wall and the Colour Bar" (documentary with Hugo Cassirer)

1983

"Berlin ve Johannesburg: Duvar ve Renk Barı" (Hugo Cassirer ile belgesel)

 

 

 

 

öykü

Something Out There

1984

Dışarıda Bir Şey

 

 

 

 

öykü

Correspondence Course and other Stories

1984

Yazışma Kursu ve Diğer Öyküler

 

 

 

 

diğer

Lifetimes Under Apartheid

1986

Apartheid Altında Yaşamlar

 

 

 

 

roman

A Sport of Nature

1987

Bir Doğa Sporu

 

 

 

 

öykü

The Moment Before the Gun Went Off

1988

Silah Patlamadan Önceki An

 

 

 

 

deneme

The Essential Gesture: Writing, Politics and Places

1988

Temel Jest: Yazma, Politika ve Yerler

 

 

 

 

öykü

Once Upon a Time

1989

Bir Zamanlar

 

 

 

 

roman

My Son's Story

1990

Oğlumun Öyküsü

Seçkin Selvi

Can

2010

272

roman

My Son's Story

1990

Oğlumun Öyküsü

Seçkin Selvi

Simavi

1991

255

öykü

Crimes of Conscience

1991

Vicdan Suçları

 

 

 

 

öykü

Jump: And Other Stories

1991

Zıplamak: Ve Diğer Öyküler

 

 

 

 

öykü

Why Haven't You Written: Selected Stories 1950-1972

1992

Neden Yazmadın: Seçme Öyküler 1950-1972

 

 

 

 

öykü

Something for the Time Being 1950-1972

1992

Şimdilik Bir Şey 1950-1972

 

 

 

 

roman

None to Accompany Me

1994

Yanımda Kimse Yok

Deniz Hakyemez

Can

1999

304

deneme

Writing and Being: The Charles Eliot Norton Lectures

1995

Yazmak ve Olmak: Charles Eliot Norton Dersleri

 

 

 

 

roman

The House Gun

1998

Evdeki Silah

Seçkin Selvi

Can

2001

301

deneme

Living in Hope and History

1999

Umut ve Tarih İçinde Yaşamak

 

 

 

 

roman

The Pickup

2001

Ayartma

Seçkin Selvi

Can

2004

276

öykü

Loot and Other Stories

2003

Gömü ve Diğer Hikayeler

 

 

 

 

derleme

Telling Tales

2004

Masal Anlatmak

 

 

 

 

roman

Get a Life

2005

Yaşamaya Bak

Kerem Işık

Can

2010

200

öykü

Beethoven Was One-Sixteenth Black

2007

Beethoven On Altıncı Siyahtı

 

 

 

 

öykü

A Beneficiary

2007

Bir Yararlanıcı

 

 

 

 

derleme

Telling Times: Writing and Living, 1950–2008

2010

Zamanları Anlatmak: Yazmak ve Yaşamak, 1950–2008

 

 

 

 

öykü

Life Times: Stories

2011

Yaşam Zamanları: Öyküler

 

 

 

 

roman

No Time Like the Present

2012

Şimdiki Zaman Gibi Bir Zaman Yok

 

 

 

 

deneme

Gordimer, Nadine (16 December 2013). "Nelson Mandela". The Talk of the Town. Postscript. The New Yorker. Vol. 89, no. 41. pp. 24, 26.

2013

Gordimer, Nadine (16 Aralık 2013). "Nelson Mandela". Kasabanın Konuşması. PostScript. New Yorklu. Cilt 89, sayı 41. s. 24, 26.

 

 

 

 

senaryo

"The Gordimer Stories" (1981–82) – adaptations of seven short stories; she wrote screenplays for four of them

1981–82

"The Gordimer Öyküleri" (1981–82) – Yedi kısa öykünün uyarlamaları; dördü için senaryo yazdı