(1840-1928, İngiltere)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

TÜR

KİTAP ADI (ÖZGÜN)

İLK YAYIN YILI

KİTAP ADI (TÜRKÇE)

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

YAYIN YILI

SAYFA

öykü (tek)

How I Built Myself a House

1865

Kendime Nasıl Bir Ev Yaptım

 

 

 

 

roman

The Poor Man and the Lady (unpublished and lost)

1867

Yoksul Adam ve Hanımefendi (yayımlanmamış ve kayıp)

 

 

 

 

roman

Desperate Remedies: A Novel

1871

Umutsuz Çözümler: Bir Roman

 

 

 

 

roman

Under the Greenwood Tree: A Rural Painting of the Dutch School

1872

Greenwood Ağacının Altında : Hollanda Okulunun Kırsal Resmi

 

 

 

 

roman

A Pair of Blue Eyes: A Novel 

1873

Bir Çift Mavi Göz: Bir Roman

 

 

 

 

roman

Far from the Madding Crowd

1874

Çılgın Kalabalıktan Uzak

Nihal Yeğinobalı

Can

2019

496

roman

Far from the Madding Crowd

1874

Çılgın Kalabalıktan Uzak

Soner Yılmaz

Oda

2004

366

öykü (tek)

Destiny and a Blue Cloak

1874

Yazgı ve Mavi Pelerin

 

 

 

 

roman

The Hand of Ethelberta: A Comedy in Chapters

1876

Ellerimi Bırak Rüyalarıma Dokun

Enver Günsel

Tutku

2017

416

öykü (tek)

The Thieves Who Couldn't Stop Sneezing

1877

Hapşırmayı Durduramayan Hırsızlar

 

 

 

 

roman

The Return of the Native

1878

Yuvaya Dönüş

Suna Asımgil

Halk El Sanat

?

470

öykü (tek)

The Duchess of Hamptonshire" (collected in A Group of Noble Dames)

1878

Hamptonshire Düşesi (Soylu Kadınlar Topluluğu içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The Distracted Preacher (collected in Wessex Tales)

1879

Dikkatsiz Vaiz (Wessex Öyküleri içinde)

 

 

 

 

roman

The Trumpet-Major

1880

Trompet Binbaşı

 

 

 

 

öykü (tek)

Fellow-Townsmen (collected in Wessex Tales)

1880

Kasabalılar (Wessex Öyküleri içinde)

 

 

 

 

roman

A Laodicean: A Story of To-day

1881

Bir Laodikyalı: Günümüz Öyküsü

 

 

 

 

öykü (tek)

The Honourable Laura (collected in A Group of Noble Dames)

1881

Onurlu Laura (Soylu Kadınlar Topluluğu içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

What the Shepherd Saw (collected in A Changed Man and Other Stories)

1881

Çobanın Gördüğü Ne? (Değiştirilmiş Bir Adam ve Diğer Öyküler içinde)

 

 

 

 

roman

Two on a Tower: A Romance

1882

İki Kule Üzerinde: Bir Romans

 

 

 

 

öykü (tek)

A Tradition of Eighteen Hundred and Four (collected in Life's Little Ironies)

1882

Onsekizinci Yüzyıldan Dörtlü Bir Gelenek (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The Three Strangers (collected in Wessex Tales)

1883

Üç Yabancı (Wessex Öyküleri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The Romantic Adventures of a Milkmaid (collected in A Changed Man and Other Stories)

1883

Sütçü Kızın Romantik Maceraları (Değiştirilmiş Bir Adam ve Diğer Öyküler içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

Interlopers at the Knap (collected in Wessex Tales)

1884

Knap'teki Bozguncu (Wessex Öyküleri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

A Mere Interlude (collected in A Changed Man and Other Stories)

1885

Bir Ara (Değiştirilmiş Bir Adam ve Diğer Öyküler içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

A Tryst at an Ancient Earthwork (collected in A Changed Man and Other Stories)

1885

Eski Bir Toprak Kazısındaki Buluş (Değiştirilmiş Bir Adam ve Diğer Öyküler içinde)

 

 

 

 

roman

The Mayor of Casterbridge: The Life and Death of a Man of Character

1886

Casterbridge Başkanı

Özgür Umut Hoşafçı

Yedi

2020

356

roman

The Woodlanders

1887

Orman Sâkinleri

Ümmühan Şaşmaz

Ketebe

2022

520

roman

The Woodlanders

1887

Orman Sâkinleri

Taciser Belge

İletişim

2021

442

roman

The Woodlanders

1887

Orman Kızı

Suna Güler

İnkilap

2007

623

roman

The Woodlanders

1887

Ağaç İşçileri

Aslı Sena Özarpacı

Çelik Bilek

2006

559

öykü (tek)

Alicia's Diary (collected in A Changed Man and Other Stories)

1887

Alicia'nın Günlüğü (Değiştirilmiş Bir Adam ve Diğer Öyküler içinde )

 

 

 

 

öykü (kitap)

Wessex Tales

1888

Wessex Öyküleri

 

 

 

 

öykü (tek)

The Waiting Supper (collected in A Changed Man and Other Stories)

1888

Bekleyen Yemek (Değiştirilmiş Bir Adam ve Diğer Öyküler içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The Withered Arm (collected in Wessex Tales)

1888

Güçsüz Kol (Wessex Öyküleri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

A Tragedy of Two Ambitions (collected in Life's Little Ironies)

1888

İki Tutkunun Trajedisi (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The First Countess of Wessex (collected in A Group of Noble Dames)

1890

Wessex'in İlk Kontesi (Soylu Kadınlar Topluluğu içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

Anna, Lady Baxby (collected in A Group of Noble Dames)

1890

Anna, Lady Baxby (Soylu Kadınlar Topluluğu içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The Lady Icenway (collected in A Group of Noble Dames)

1890

The Lady Icenway (Soylu Kadınlar Topluluğu içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

Lady Mottisfont (collected in A Group of Noble Dames)

1890

Lady Mottisfont (Soylu Kadınlar Topluluğu içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The Lady Penelope" (collected in A Group of Noble Dames)

1890

The Lady Penelope (Soylu Kadınlar Topluluğu içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The Marchioness of Stonehenge" (collected in A Group of Noble Dames)

1890

The Marchioness of Stonehenge (Soylu Kadınlar Topluluğu içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

Squire Petrick's Lady (collected in A Group of Noble Dames)

1890

Efendi Petrick'in Hanımı (Soylu Kadınlar Topluluğu içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

Barbara of the House of Grebe (collected in A Group of Noble Dames)

1890

Batakhanenin Barbara'sı (Soylu Kadınlar Topluluğu içinde)

 

 

 

 

roman

Tess of the d'Urbervilles: A Pure Woman Faithfully Presented

1891

Tess

Suat Ertüzün

Can

2021

528

roman

Tess of the d'Urbervilles: A Pure Woman Faithfully Presented

1891

Kaybolan Masumiyet

Hülya Dayan

Arvo

2011

510

roman

Tess of the d'Urbervilles: A Pure Woman Faithfully Presented

1891

Tess

Suna Güler

İnkilap

2006

599

roman

Tess of the d'Urbervilles: A Pure Woman Faithfully Presented

1891

Tess

Özay Süsoy

Altın

1982

396

öykü (kitap)

A Group of Noble Dames

1891

Soylu Kadınlar Toplumu

 

 

 

 

öykü (tek)

The Melancholy Hussar of The German Legion (collected in Life's Little Ironies)

1891

Alman Lejyonunun Melankolik Süvarisi (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

Absent-Mindedness in a Parish Choir (collected in Life's Little Ironies)

1891

Bir Cemaat Korosunda Düşüncesizlik (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The Winters and the Palmleys (collected in Life's Little Ironies)

1891

Palmley'ler ve Kış (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

For Conscience' Sake (collected in Life's Little Ironies)

1891

Vicdan Aşkına (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

Incident in the Life of Mr. George Crookhill (collected in Life's Little Ironies)

1891

Bay George Crookhill'in Yaşamındaki Olay (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The Doctor's Legend

1891

Doktorun Efsanesi

 

 

 

 

öykü (tek)

Andrey Satchel and the Parson and Clerk (collected in Life's Little Ironies)

1891

Andrey Satchel, Papaz ve Yazman (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The History of the Hardcomes (collected in Life's Little Ironies)

1891

Zorlukların Tarihi (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

Netty Sargent's Copyhold (collected in Life's Little Ironies)

1891

"Netty Sargent's Yedeği (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

On the Western Circuit (collected in Life's Little Ironies)

1891

Batı Döngüsünde (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

A Few Crusted Characters: Introduction (collected in Life's Little Ironies)

1891

Birkaç Sert Karakter: Giriş (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The Superstitious Man's Story (collected in Life's Little Ironies)

1891

Boş İnançlı Adamın Öyküsü (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

Tony Kytes, the Arch-Deceiver (collected in Life's Little Ironies)

1891

Tony Kytes, Baş Sahtekar (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

To Please His Wife (collected in Life's Little Ironies)

1891

Karısını Hoşnut Etmek (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The Son's Veto (collected in Life's Little Ironies)

1891

Oğulun Vetosu (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

Old Andrey's Experience as a Musician (collected in Life's Little Ironies)

1891

Yaşlı Andrei'nin Müzik Deneyimi (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

Our Exploits at West Poley

1892

Batı Poley Maceramız

Öykü Tanrıvermiş

Herdem

2017

96

öykü (tek)

Our Exploits at West Poley

1892

Yeraltı Maceramız

Devrim Evci

Dipnot

2016

120

öykü (tek)

Our Exploits at West Poley

1892

Batı Poley Serüvenimiz

Devrim Evci

Ütopya

2003

94

öykü (tek)

Master John Horseleigh, Knight (collected in A Changed Man and Other Stories)

1893

Usta John Horseleigh, Şövalye" (Değiştirilmiş Bir Adam ve Diğer Öyküler içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The Fiddler of the Reels (collected in Life's Little Ironies)

1893

Makaraların Kemancısı? (Yaşamın Küçük İronileri içinde)

 

 

 

 

öykü (kitap)

Life's Little Ironies

1894

Hayatın Küçük Cilveleri

Taciser Belge

Everest

2017

304

öykü (tek)

The Spectre of the Real

1894

Gerçeğin Hayaleti

 

 

 

 

roman

Jude the Obscure

1895

Adsız Sansız Bir Jude

Taciser Ulaş Belge

İletişim

2020

462

roman

Jude the Obscure

1895

Asi Kalpler

Taciser Ulaş Belge/Nur deriş

Hayat Bateş

1969

388

öykü (tek)

An Imaginative Woman (collected in Wessex Tales, 1896 edition)

1896

Düşsel Bir Kadın (Wessex Öyküleri içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

A Committee-Man of 'The Terror (collected in A Changed Man and Other Stories)

1896

Terörist Komitacı (Değiştirilmiş Bir Adam ve Diğer Öyküler içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

The Duke's Reappearance (collected in A Changed Man and Other Stories)

1896

Dük'ün Yeniden Belirişi (Değiştirilmiş Bir Adam ve Diğer Öyküler içinde)

 

 

 

 

roman

The Well-Beloved: A Sketch of a Temperament

1897

Sevgili: Bir Karakterin Portresi

 

 

 

 

öykü (tek)

The Grave by the Handpost (collected in A Changed Man and Other Stories)

1897

Postacının Mezarı (Değiştirilmiş Bir Adam ve Diğer Öyküler içinde)

 

 

 

 

şiir

Wessex Poems and Other Verses

1898

Wessex Şiirleri ve Diğer Düzyazı Şiirler

 

 

 

 

öykü (tek)

A Changed Man (collected in A Changed Man and Other Stories)

1900

Değişmiş Bir Adam (Değiştirilmiş Bir Adam ve Diğer Öyküler içinde)

 

 

 

 

öykü (tek)

Enter a Dragoon (collected in A Changed Man and Other Stories)

1900

İşkenceye Giriş (Değiştirilmiş Bir Adam ve Diğer Öyküler içinde)

 

 

 

 

şiir

Poems of the Past and the Present

1901

Geçmişin ve Bugünün Şiirleri

 

 

 

 

şiirsel drama

The Dynasts: An Epic-Drama of the War with Napoleon, Part 1 

1904

Hanedanlar, Bölüm 1. Napoleon'la Savaşın Epik Draması 

 

 

 

 

şiirsel drama

The Dynasts: An Epic-Drama of the War with Napoleon, Part 2

1906

Hanedanlar, Bölüm 2. Napoleon'la Savaşın Epik Draması 

 

 

 

 

şiirsel drama

The Dynasts: An Epic-Drama of the War with Napoleon, Part 3

1908

Hanedanlar, Bölüm 3. Napoleon'la Savaşın Epik Draması 

 

 

 

 

şiir

Time's Laughingstocks and Other Verses

1909

Zamanın Gülünçlükleri ve Diğer Düzyazı şiirler

 

 

 

 

öykü (tek)

Blue Jimmy: The Horse Stealer

1911

Mavi Jimmy: At Hırsızı

 

 

 

 

şiir

Satires of Circumstance

1914

Yergiler

 

 

 

 

şiir

Moments of Vision

1917

Öngörü Anları

 

 

 

 

şiir

Collected Poems

1919

Toplu Şiirler

 

 

 

 

şiir

Late Lyrics and Earlier with Many Other Verses

1922

Geç Şiirler ve Erken Dönem Bazı Düzyazı Şiirler

 

 

 

 

oyun

The Famous Tragedy of the Queen of Cornwall at Tintagel in Lyonnesse

1923

Lyonnesse- Tintagel'de Cornwall Kraliçesi'nin Ünlü Trajedisi

 

 

 

 

şiir

Human Shows, Far Phantasies, Songs and Trifles

1925

İnsan Gösterileri, Uzak Düşlemler, Şarkılar ve Ivır Zıvırlar

 

 

 

 

şiir

Winter Words in Various Moods and Metres

1928

Çeşitli Ruh Durumu ve Anlarında Kış Sözcükleri

 

 

 

 

öykü (tek)

Old Mrs. Chundle

1929

Yaşlı Bayan Chundle

 

 

 

 

şiir

The Complete Poems

1976

Tüm Şiirleri

 

 

 

 

öykü (tek)

The Unconquerable

1992

Yenilmez 

 

 

 

 

şiir

Selected Poems (Edited by Harry Thomas)

1993

Seçilmiş Şiirler (Editör: Harry Thomas)

 

 

 

 

şiir

Hardy: Poems

1995

Hardy: Şiirler

 

 

 

 

şiir

Thomas Hardy: Selected Poetry and Nonfictional Prose

1996

Thomas Hardy: Seçilmiş Şiir ve Kurgusal Olmayan Düzyazılar 

 

 

 

 

şiir

Selected Poems (Edited by Robert Mezey)

1998

Seçilmiş Şiirler (Editör Robert Mezey)

 

 

 

 

şiir

Thomas Hardy: The Complete Poems (Edited by James Gibson)

2001

Thomas Hardy: The Complete Poems (Editör: James Gibson)