(1931-2019, ABD)

Zeki Z Kırmızı, 1 Mayıs 2023

TÜR

ÖZGÜN AD

ÖZGÜN DİLDE İLK YAYIN

TÜRKÇE AD

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

YAYIN YILI

SAYFA

roman

The Bluest Eye

1970

En Mavi Göz

Zeynep Baransel

Sel

2017

224

roman

The Bluest Eye

1970

En Mavi Göz

İrfan Seyrek

Can

1993

212

roman

 Sula

1973

Sula

Ülker İnce

Sel

2018

188

roman

 Sula

1973

Sula

Ülker İnce

Can

1994

192

roman

Song of Solomon

1977

Süleyman'ın Şarkısı

Sibel Özbudun

Sel

2018

396

roman

Song of Solomon

1977

Süleyman'ın Şarkısı

Sibel Özbudun

Simavi

1992

318

roman

Tar Baby

1981

Katran Bebek

İlknur Özdemir

Sel

2020

360

roman

Tar Baby

1981

Katran Bebek

İlknur Özdemir

Can

1994

318

roman

Beloved

1987

Sevilen

Püren Özgören

Sel

2016

352

roman

Beloved

1987

Sevgili

Güner Fansa

Simavi

1994

262

roman

Jazz

1992

Caz

Nihal Yeğinobalı

Sel

2022

224

roman

Jazz

1992

Caz

Nihal Yeğinobalı

Simavi

1994

278

roman

Paradise

1997

Cennet

Püren Özgören

Sel

2022

344

roman

Paradise

1997

Cennet

Püren Özgören

Can

1999

354

roman

Love

2003

Aşk

Püren Özgören

Sel

2019

247

roman

A Mercy

2008

Merhamet

Zeynep Herzen Ateş

Sel

2015

174

roman

Home

2012

Yuva

Püren Özgören

Sel

2021

127

roman

God Help the Child

2015

Tanrı Çocuğu Korusun

Ali Ersavcı

Sel

2016

176

çocuk

The Big Box (1999)

1999

Büyük Kutu

 

 

 

 

çocuk

The Book of Mean People

2002

Kötü İnsanların Kitabı

 

 

 

 

çocuk

Remember: The Journey to School Integration

2004

Unutmayın: Okul Entegrasyonuna Yolculuk

 

 

 

 

çocuk

Who's Got Game? The Ant or the Grasshopper?, The Lion or the Mouse?, Poppy or the Snake?

2007

Kimin Oyunu Var? Karınca mı, Çekirge mi, Aslan mı, Fare mi?, Haşhaş mı, Yılan mı?

 

 

 

 

çocuk

Peeny Butter Fudge

2009

Peeny Tereyağı Fudge

 

 

 

 

çocuk

Little Cloud and Lady Wind

2010

Küçük Bulut ve Leydi Rüzgârı

 

 

 

 

çocuk

Please, Louise

2014

Lütfen, Louise

 

 

 

 

öykü

"Recitatif" A hardback book version, with an introduction by Zadie Smith, was published in February 2022

1983

"Resitatif". Zadie Smith'in önsözüyle ciltli kitap versiyonu Şubat 2022'de yayınlandı

Seda Çıngay Mellor

Sel

2022

77

öykü

"Sweetness". The New Yorker. Vol. 90, no. 47. , pp. 58–61. Retrieved September 17, 2019.

2015

"Tatlılık". New Yorklu. Cilt 90, sayı 47.sayfa 58–61. Yeniden basım tarihi: 17 Eylül 2019.

 

 

 

 

oyun

N'Orleans: The Storyville Musical (aka New Orleans) (performed 1982) with Donald McKayle[191]

1982

N'Orleans: The Storyville Musical (aka New Orleans) (1982'de seslendirildi) Donald McKayle ile birlikte

 

 

 

 

oyun

Dreaming Emmett (performed 1986)[33]

1986

Dreaming Emmett (1986'da seslendirildi)

 

 

 

 

oyun

Desdemona (first performed May 15, 2011, in Vienna)

2011

Desdemona (ilk kez 15 Mayıs 2011'de Viyana'da seslendirildi)

 

 

 

 

şiir

Five Poems (limited edition book with illustrations by Kara Walker)[195][196]

2002

Beş Şiir (Kara Walker'ın illüstrasyonlarıyla sınırlı sayıda basılan kitap)

 

 

 

 

libretto

Margaret Garner (first performed May 2005)

2005

Margaret Garner (ilk kez Mayıs 2005'te seslendirildi)

 

 

 

 

kurgu dışı

Foreword, The Black Photographers Annual Volume 1, edited by Joe Crawford

1973

Önsöz, The Black Photographers Annual Volume 1, Joe Crawford tarafından düzenlenmiştir

 

 

 

 

kurgu dışı

Foreword and Preface, The Black Book edited by Harris, Levitt, Furman and Smith.

1974

Önsöz ve Önsöz, Harris, Levitt, Furman ve Smith tarafından düzenlenen Kara Kitap

 

 

 

 

kurgu dışı

Foreword, Race-ing Justice, En-gendering Power: Essays on Anita Hill, Clarence Thomas, and the Construction of Social Reality.

1992

Önsöz, Irkçı Adalet, Toplumsal Cinsiyetlendirme Gücü: Anita Hill, Clarence Thomas ve Sosyal Gerçekliğin İnşası Üzerine Denemeler.

 

 

 

 

kurgu dışı

Co-editor, Birth of a Nation'hood: Gaze, Script, and Spectacle in the O.J. Simpson Case 

1997

Yardımcı editör, Birth of a Nation'hood: Gaze, Script, and Spectacle in the O.J. Simpson Case 

 

 

 

 

kurgu dışı

Remember: The Journey to School Integration 

2004

Unutmayın: Okul Entegrasyonuna Yolculuk 

 

 

 

 

kurgu dışı

Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination 

2007

Karanlıkta Oynamak: Beyazlık ve Edebi Hayal Gücü 

 

 

 

 

kurgu dışı

What Moves at the Margin: Selected Nonfiction, edited by Carolyn C. Denard

2008

What Moves at the Margin: Selected Nonfiction, editör: Carolyn C. Denard

 

 

 

 

kurgu dışı

Editor (2009), Burn This Book: PEN Writers Speak Out on the Power of the Word

2009

Editör (2009), Bu Kitabı Yak: PEN Yazarları Kelimenin Gücü Üzerine Konuşuyor

 

 

 

 

kurgu dışı

The Origin of Others – The Charles Eliot Norton Lectures,

2017

Ötekilerin Kökeni

Ceren Demirdöğdü

Sel

2019

112

kurgu dışı

Goodness and the Literary Imagination: Harvard Divinity School's 95th Ingersoll Lecture: With Essays on Morrison's Moral and Religious Vision. Edited by Davíd Carrasco, Stephanie Paulsell, and Mara Willard.

2019

İyilik ve Yazınsal Düşgücü: Harvard İlahiyat Okulu'nun 95. Ingersoll Konferansı: Morrison'un Ahlaki ve Dini Vizyonu Üzerine Denemelerle. Davíd Carrasco, Stephanie Paulsell ve Mara Willard tarafından düzenlendi.

 

 

 

 

kurgu dışı

The Source of Self-Regard: Essays, Speeches, Meditations.

2019

Görünmez Mürekkep: Yazmayı Okumak, Okumayı Yazmak

M. Barış Gümüşbaş

Sel

2023

408

makale

"Introduction." Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn. [1885] The Oxford Mark Twain, edited by Shelley Fisher Fishkin.

1996

"Giriş." Mark Twain, Huckleberry Finn'in Maceraları. [1885] Oxford Mark Twain, Shelley Fisher Fishkin tarafından düzenlendi.